PRIVACY POLICY

  1. INFORMACIÓ A L’USUARI Laura Martínez Martínez com a Responsable del Tractament, us informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 abril, (RGPD) i de la L.O. 3/2018, de l’5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les vostres dades tal com reflectim en aquesta Política de Privadesa. En aquesta Política de Privadesa descrivim com recollim les vostres Dades personals i per què les recollim, què en fem d’elles, amb qui les compartim, com les protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les vostres Dades personals. Aquesta Política s’aplica al tractament de les vostres Dades personals, que han estat recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesures d’aquesta Política, accepteu que tractem les vostres Dades personals com es defineix en aquesta Política.

 

  1. CONTACTE Nom i Cognom: Laura Martínez Martínez, nom comercial: Kilibra, cos – ment – moviment; NIF: 44001185T adreça: rambla Mossèn jacint Verdaguer 68.08197 Valldoreix, Espanya adreça electrònica: info@tecnica-alexander.eu

 

  1. PRINCIPIS CLAU Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el grau més alt de qualitat, la qual cosa inclou tractar les dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són: Legalitat: Només recollirem Dades personals per a fins específics, explícits i legítims. Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recollit. Limitació de la Finalitat: Només recollirem Dades personals per als fins que declarem i només segons l’elecció de cadascú. Precisió: Mantindrem les vostres Dades personals exactes i actualitzades. Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les dades no pateixin danys, com ara danys de divulgació o accés no autoritzat, destrucció accidental o il·lícita o pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit. Accés i Rectificació: Disposem de mitjans per poder accedir a les dades o rectificar-les quan es consideri oportú. Conservació: Conservem les Dades personals de manera legal i apropiada, i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat. Les transferències internacionals: quan les dades es transfereixin a fora de la UE/EEE, es protegiran adequadament. Tercers: L’accés i la transferència de Dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adients. Màrqueting Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

 

  1. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són: Dades de caràcter identificatiu. També recollim, de manera automàtica, dades sobre les visites al nostre lloc web segons es descriu a la política de galetes. Sempre que se sol·licitin Dades personals, s’informarà amb claredat de quines Dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem Dades personals amb el propòsit de: Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats al sector. Enviament de comunicacions.

 

  1. LEGITIMITAT D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les Dades personals es poden tractar sempre que: Ens hagin donat el consentiment als efectes del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Per requeriment legal. Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels drets de privadesa, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció al nostre butlletí d’informació o bé per ser client. Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant una relació contractual entre el client i l’empresa.

 

  1. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS Les dades poden comunicar-se a empreses relacionades amb Kilibra.es per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del tractament. L’empresa no farà cap cessió, excepte per obligació legal.

 

  1. ELS VOSTRES DRETS En relació amb la recollida i tractament de les Dades personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment amb la finalitat de: Accedir a les vostres Dades personals i a qualsevol altra informació indicada a l’article 15.1 del RGPD. Rectificar les Dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d’acord amb l’article 16 del RGPD. Suprimir les Dades personals d’acord amb l’article 17 del RGPD. Limitar el tractament de les Dades personals d’acord amb l’article 18 del RGPD. Sol·licitar la portabilitat de les dades d’acord amb l’article 20 del RGPD. Oposar-se al tractament de les Dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment que s’hagi atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Podeu exercir aquests drets enviant una comunicació, motivada i acreditada, a info@kilibra.es. També hi ha dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

  1. INFORMACIÓ LEGAL Els requisits d’aquesta Política complementen, i no substitueixen, qualsevol altre requisit que existeix sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas. Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa la pot modificar en qualsevol moment. Si es dona el cas, s’avisarà de qualsevol canvi i es demanarà tornar a llegir la versió més recent de la nostra Política i que es confirmi la seva acceptació.