Com és una sessió

Oferim tallers per a grups reduïts i sessions individuals personalitzades.

En les sessions grupals comencem amb un moment de reflexió interior i connectem amb el nostre estat mental, emocional i físic del moment.
Tot seguit, preparem el cos amb un escalfament que ens portarà a estar conscients d’aquest. Posteriorment, començarem a realitzar seqüències d’exercicis, coreografies i moviments lliures segons la necessitat que tingui el grup.

Segons els temes a desenvolupar en cada sessió, utilitzarem diverses tècniques que ens ajudin a facilitar la connexió amb nosaltres mateixos, a permetre florir aspectes inconscients a través del cos i el moviment. Acabem amb un tancament on recollim i analitzem el significat del que ha sorgit, vinculant moviments i relacions amb pensaments, sentiments i emocions.


La finalitat és sempre aconseguir la integració física, emocional i cognitiva de cadascú, a través, de l’expressió artística i verbal.